Mănăstirea cisterciană de la Maulbronn – Germania

În anul 1138 cavalerul Walter von Lomerscheim hotărește să înființeze pe proprietatea sa, la Eckenweiher, o mănăstire. El oferă un teren cistercienilor din Neuburg (Alsacia) și îi invită să se stabilească, având chiar intenția de a se călugări. Terenul nu era însă propice dezvoltării așezământului, iar călugării migrează spre Maulbronn, pe un teren aparținând episcopului din Speier, Günther von Henneberg. La 29 martie 1148 papa Eugen al II-lea ia mănăstirea sub protecția lui directă. În 1161 episcopul Günther von Henneberg este înmormântat în biserica abațială. Biserica este sfințită în 1178. În sec. XIII se termină construcția mănăstirii și a fortificațiilor . Această perioadă prelungită de construcție este vizibilă și în trecerea treptată a stilului de la romanic la gotic. Sec. XIV și XV aduc noi modificări construcției, accentuând stilul gotic al ansamblului.
După Reforma luterană mănăstirea este desființată (1537) și devine reședința ducilor de Würtemberg, adăugându-i-se un castel. Unul din ducii de Würtemberg instalează în mănăstire o școală de teologie protestantă care a avut elevi celebri precum Johannes Kepler și scriitorii Friedrich Hölderin și Hermann Hesse. În clădirile mănăstirii funcționează și azi un seminar evanghelic cu internat. Din 1993 ansamblul monastic face parte din patrimoniul UNESCO fiind cel mai bine conservat ansamblu la nord de Alpi.
Sunt convins că veți accepta cu un zâmbet și legenda fondării mănăstirii din Maulbronn, cu atât mai mult cu cât emblema de azi a localității Maulbronn arată ca mai jos.

Emblema localității Maulbronn

Se povestește că nehotărâți fiind unde să se stabilească pentru a fonda mănăstirea, călugării au încărcat averea mănăstirii pe spatele unui catâr și au plecat la drum. Catârul (Maultier în germană) s-a oprit pe locul de azi al fântânii (Bronn în germana medievală), și-a scuturat desaga din spate și a început să scormonească cu copita în pământ. Pe loc a apărut acolo apa unui izvor, lucru pe care călugării l-au interpretat ca un semn divin al locului unde trebuie să se stabilească. Acest izvor captat alimentează și azi fântâna acoperită din curtea interioară a mănăstirii. Pe bolta acoperișului fântânii se află o pictură care înfățișează catârul legendei.

Legenda fondării mănăstirii

Cred că nu v-ați îndoit, știind cele spuse până acum despre cistercieni, că existența unui curs de apă pe domeniul mănăstirii era absolut necesară, atât de necesară încât și catârul firoscos o știa…

Pentru un tur de orizont al ansasmblului am apelat atât la imagini preluate de pe Internet, cât și la imagini pe care le-am făcut în vizita ghidată de prietenii din tinerețe Edda și Gerhard. Vederea aeriană  pune în valoare frumusețea locului și sugerează amploarea lucrărilor hidrotehnice efectuate de călugări. Imaginea mai arată că ansamblul clădirilor unei mănăstiri cisterciene nu se limitează doar la biserică și mănăstirea propriu zisă, ci cuprinde și clădirile necesare activităților desfășurate de călugări. Nu trebuie să uităm că o mănăstire cisterciană era gândită ca o unitate autarhică. Ea trebuia să producă toate cele necesare traiului comunității de călugări, să ajute săracii care băteau la porțile ei și, eventual, să vândă produse ale domeniului mănăstirii. Datorită pregătirii călugărilor, agricultura, creșterea vitelor și alte activități (chiar tehnice) foloseau metodele cele mai eficiente pentru a asigura cantitatea și calitatea produselor.

În apropierea porții de intrare, în incinta fortificată, la Maulbron exista un han pentru pelerini și o capelă. Deasemenea mănăstirea avea atelierul ei de rotărie, o fierărie, grajduri pentru cai și vite, moară, brutărie, teasc de struguri, pivnițe și spații de depozitare a grânelor și recoltei. Fotografia aeriană poate aduce motivația pentru care ansamblul este în patrimoniul UNESCO.

Vedere aeriană a mănăstirii cisterciene din Maulbronn

În imaginea următoare se vede piața din fața intrării în mănăstire, în partea dedicată uzului călugărilor. Corelând cele două imagini se observă că plasarea curții interioare cu arcade acoperite se află în partea nordică a navei principale a bisericii, o excepție de la planul bernardin prezentat înainte.

Intrarea în mănăstireDetaliu intrare

Prietenii - ghizi la fântâna din fața intrării

Curtea interioară a mănăstirii din Maulbronn

Fântâna acoperită din curtea interioară

Fântâna din curtea interioară

Galeria orientală a curții interioare este partea cea mai recentă a clădirii mănăstirii. Bolta galeriei este realizată cu segmente cvadripartite (întretăierea a două arce ogivale). Galeria se deschide spre sala capitulară prin trei ferestre mari și un portal în stil gotic flamboaiant.

Galeria orientală a curții interioare

Deschiderea galeriei orientale spre sala capitulară

Sala capitulară este spațioasă, cu două nave, având pe linia mediană stâlpi eleganți ce susțin arcele bolții. Bolta are decorații florale.

Sala capitulară a mănăstirii din Maulbronn

Galeria sudică este partea cea mai veche, stilul gotic utilizat aici se distinge prin bolta sixpartită alcătuită din întretăierea a trei arce ogivale.

Galeria sudică a curții interioare

Biserica mănăstirii a fost construită la început (1147 – 1178) în stil romanic, cu trei nave. Are o lungime foarte mare deoarece ea conține practic două biserici reunite: cea a călugărilor și cea a converșilor, separate de un perete despărțitor din piatră executat în stil romanic. Peretele seamănă cumva cu un iconostas, numai că separarea părților este netă, așa cum se vede mai jos.

Nava principală a bisericii abațiale din Maulbronn

Crucifixul și corpul Mântuitorului sunt executate din același bloc de piatră. Constructorul bisericii a aranjat astfel iluminarea, încât în ziua cea mai lungă a anului, la solstițiul de vară, după ora zece locală, razele soarelui luminează coroana de spini a lui Isus.

Inițial, bolta romanică era plană, din lemn. La sfârșitul sec. XIII și începutul sec. XIV tavanul a fost transformat într-o boltă gotică cu arce, iar mai târziu, după Reformă a fost și pictat, așa cum se vede în imaginea de mai sus.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s