REPREZENTĂRI ALE SFINTEI TREIMI ÎN ARTĂ

REPREZENTĂRI ALE SFINTEI TREIMI ÎN OCCIDENT
A doua postare

II_a Sfânta Treime în pictură, frescă și sculptură

Am rămas surprins cât de bogată a devenit colecția mea de imagini privind ”Reprezentarea Sfintei treimi în artă”. Determinarea unui criteriu de ordonare a imaginilor în vederea  prezentării s-a dovedit dificilă. Deoarece unanimitatea m-a speriat mereu, puteți liniștiți să vă exersați creativitatea căutând pe Internet cu cuvântul cheie: Sfânta Treime în artă (Trône de Grâce, Throne of Mercy, Gnadenstuhl). Scrieți doar în limba străină în care citiți fără greutate. Accesarea în românește nu dă totdeauna rezultatele așteptate. Eu voi începe cu tema ”Tronul compasiunii” și voi prezenta  atât picturi, cât și sculpturi. Regret că nu am găsit vitralii cu această temă, după cum regret că nu am reușit să găsesc o imagine cu o rezoluție satisfăcătoare pentru o tapiserie flamandă din sec. XVI care prezintă un Tron al Compasiunii în varianta ”Pieta”.

II_a1     Tronul  compasiunii  în  pictură, frescă  și  sculptură

 • Tronul compasiunii pictat de Masaccio – În biserica Santa Maria Novella, Florența

Fresca a fost executată de pictorul Tommaso di Ser Giovanni di Simone (1401 – 1428), primul pictor mare al Quatrocento-ului, perioadă a Renașterii Italiene. Masaccio este o versiune umoristică a cuvântului Maso, prescurtare a numelui Tommaso, însemnând ”stângaci”.

Fresca este pictată în tehnica tromp l’oeil, o tehnică ce crează iluzia optică de tridimensionalitate, dacă observarea se face dintr-o anumită direcție. De aceea, fresca având înălțimea de 667 cm și lățimea de 317 cm a fost plasată pe linia ușii de intrare. În fața frescei a fost plasată o ”terasă” folosită ca altar, care crea o bandă albă între secțiunile superioară și inferioară ale frescei întărind astfel iluzia de profunzime. Picioarele acestui altar (reale sau iluzorii) precum și jocul de umbre și lumini creau iluzia unei cripte situată sub masă, în care se află un ”mormânt” cu un schelet. Figurile pictate (Sfânta Fecioară și Apostolul Ioan, precum și soții familiei comanditare a frescei) sunt apropiate de mărimea naturală. Apariția Fecioarei și a lui Ioan în frescă nu era în epoca aceea (sfârșitul sec. XIV și începutul sec. XV) ceva neobișnuit în Italia. Nici asocierea Treimii cu un mormânt nu era fără precedent. Fără precedent este doar faptul că Masaccio a combinat toate aceste elemente.

Identificarea donatorilor nu a reușit, totul a rămas la nivelul unor ipoteze. Mormântul cu cadavrul este un sarcofag în care este depus un schelet. Pe peretele situat deasupra scheletului este sculptată inscripția: ”IO FUI GIA QUEL CHE VOI SIETE E QUEL CH’IO SONO VOI ANCO SAERTE” ( Odată am fost ceea ce voi sunteți acum și sunt ceea ce veți fi și voi).

1.Masaccio, frescă 1425, în Santa Maria Novella, Florența

1. Masaccio, frescă 1425, în Santa Maria Novella, Florența

Acest ”memento mori” subliniază faptul că pictura intenționa să fie o lecție pentru privitori. La nivelul simplu al înțelegerii, adresându-se  credinței din sec. XV, trebuia să sugereze oamenilor că deoarece toți vom muri, numai credința în Treime și în sacrificiul lui Cristos poate să ne ajute să depășim  cu bine existența noastră vremelnică. O altă interpretare, mai sofisticată, spune că scheletul este o referire la Adam, al cărui păcat a adus oamenilor moartea, deci ar fi un avertisment că viața este trecătoare. Fresca ar sugera deci că numai prin credința în Treime moartea poate fi învinsă. Spiritul Sfânt este figurat ca un porumbel alb, între capul Fiului și al Tatălui. Combinația dintre Treime, Moarte și Căderea în păcat este interpretată de unii ca o transpunere a Capelei Golgota din biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Desigur, poți accepta sau nu această interpretare. Mie nu mi s-a părut că fresca seamănă cu capela Golgota redată mai jos.

Altarul Capelei Golgota din biserica Sfântului Mormânt, Ierusalim

Altarul Capelei Golgota din biserica Sfântului Mormânt, Ierusalim

 • Pictura Sfânta Treime de Pesellino, pentru Compania Sfintei Treimi din Pistoia, Italia

Francesco di Stefano, zis și Il Pesellino, sau Francesco Peselli (Florența 1422 – 1457) este un pictor miniaturist al școlii florentine. Rămas orfan la cinci ani, este inițiat în pictură de bunicul matern Giuliano Pesello, al cărui atelier îl moștenește, după ce a fost elevul lui Fra Filippo Lippi.

2.Tronul Compasiunii pictat de Pesellino, în jurul anului 1455

2. Tronul Compasiunii pictat de Pesellino, în jurul anului 1455

Comanda retablului o primește în 1453, dar moare înainte de terminarea lui, pictura fiind finisată de Filippo Lippi. Tabloul se află azi la National Gallery din Londra.

Pesellino a fost și un pictor renumit de ”cassone” (lăzi de zestre) pe care le ilustra cu subiecte din legende vechi sau povești. Multe dintre ele sunt păstrate la Muzeul Gardner din Boston.

 • Un Tron al Compasiunii pictat de Colijn de Coter

Tabloul pictat la Bruxelles de către Colijn de Coter în perioada 1510-1515, era panoul central al unui triptic comandat de biserica Saint-Denis din localitatea Saint-Omer situată în Franța în departamentul Pas-de-Calais. Compoziția este puternic influențată de o lucrare mai veche a lui Robert Campin (care era cunoscut ca pictor sub numele de Meșterul Flamand), tot un Tron al Compasiunii pictat între 1430-1435, aflat azi la Petersburg în Rusia.

3.Tronul compasiunii pictat de Colijn de Coter între 1510-1515, aflat la Louvre, Paris

3. Tronul compasiunii pictat de Colijn de Coter între 1510-1515, aflat la Louvre, Paris

Grupul central este format din Dumnezeu-Tatăl, reprezentat ca o persoană în vârstă, care susține corpul lui Cristos-Fiul, luat de pe cruce. Spiritul Sfânt, în chip de porumbel este plasat între cele două capete, completând Treimea cerească. Tatăl poartă tiara care conține referințele pontificale și imperiale. Lividitatea corpului Mântuitorului atrage privirile. Redarea figurilor este plină de realism. Fața Tatălui este ridată, plină de tristețe, iar figura lui Isus are o paloare cadaverică. Detaliile pliurilor și ale obiectelor din imagine contrastează cu caracterul supranatural al reprezentării. Acest Cristos monumental stă în brațele Tatălui ca și când nu ar avea greutate. El pare că privește la rana din coastă și face parcă gestul de a o deschide cu mâna dreaptă. Acest gest, al Mântuitorului care pare că a depășit moartea, invită pe credincios în spiritul unei devoțiuni moderne la o meditație individuală asupra realității suferinței de pe cruce, o meditație asupra Patimilor și a Răscumpărării. De-o parte și de alta a Tatălui, doi îngeri Îmbrăcați în verde și galben prezintă instrumentele Patimilor, lancea, cuiele (în stînga) și crucea (în dreapta).

 • Un Tron al Compasiunii pictat de El Greco

 Biserica Santo Domingo el Antiguo din Toledo avea un retablu impunător care conținea șapte pânze pictate și cinci sculpturi încadrate de o structură arhitectonică ornată de coloane și frontoane. Partea superioară a retablului era dedicată Sfintei Treimi, dogma centrală a creștinismului.

4. Tronul Compasiunii pictat pentru retablu

4. Tronul Compasiunii pictat pentru retablu

Retablul din biserica Santo Domingo el Antiguo

Retablul din biserica Santo Domingo el Antiguo

El Greco primește comanda în septembrie 1577. Dumnezeu Tatăl este reprezentat ca o persoană mai în vârstă decât Fiul. El îl ține în brațe pe Fiul Său mort. Această pictură reprezintă de fapt un Tron al Compasiunii-Pieta. Isus luat de pe cruce poartă stigmatele jertfei Sale. Porumbelul care-l simbolizează pe Spiritul Sfânt este plasat pe un fond auriu, așa cum o cere tradiția icoanelor care-L reprezintă. Îngeri și serafimi încercuiesc scena. Lumina pare că vine de la corpul lui Isus, de la Tatăl și porumbel. Pictura și aranjamentul au fost folosite și de Albrech Dürer în gravurile și picturile sale.

 • Adorația Sfintei Treimi de Albrecht Dürer

Este vorba despre un retablu pictat de Dürer, nu de gravura sa inspirată de tabloul lui El Greco. Lucrarea a fost comandată în 1508 de către un comerciant bogat, Matthäus Landauer din Nüremberg  pentru o capelă închinată Sfintei Treimi și tuturor Sfinților. Capela se afla într-o instituție de ajutor pentru doisprezece artizani care nu mai puteau să se întrețină cu munca lor. Această casă de caritate a fost ridicată de Landauer și Erasmus Schiltkrot în 1501. Landauer și-a sfârșit zilele în această casă.

5.Adorația Sfintei Treimi, sau Relablul Landauer, azi în Kunsthistoriches Museum, Viena

5. Adorația Sfintei Treimi, sau Relablul Landauer, azi în Kunsthistoriches Museum, Viena

Retablul avea panouri fixe și era inclus într-o construcție proiectată tot de Dürer, care în partea superioară avea o sculptură în lemn prezentând Judecata de Apoi. Pictura prezintă Treimea cu Dumnezeu Tatăl ținând un crucifix pe care Isus este încă în viață. Deasupra lor, într-un nor luminos este Spiritul Sfânt în chip de porumbel. Treimea este înconjurată de cete de îngeri și cheruvimi învăluiți în nori. Dumnezeu Tatăl poartă o coroană imperială și are o mantie colorată în verde pe care o țin îngerii. Artistul a pictat o mulțime de sfinți, bărbați și femei, aflați în ceruri. Ei vin din cele două părți, conduși de Fecioara Maria (în stînga noastră, în dreapta Tatălui) și de Ioan Botezătorul în dreapta. Într-un alt registru, mai jos, se află o mulțime mare de bărbați și femei împărțită în două cete: în stânga ei sunt conduși de Papă, fiind oameni ai Bisericii, iar în dreapta sunt conduși de Împăratul Sfântului Imperiu Roman, fiind vorba de oamenii importanți ai societății. În extrema dreaptă apare o regină enigmatică având fața acoperită în întregime cu un voal care-i lasă vizibili doar ochii. Partea inferioară este ocupată de un peisaj cu dealuri, munți și un lac. Totul este scăldat de lumina diafană a aurorei. În dreapta se află un autoportret al lui Dürer care poartă semnătura sa și inscripția: ALBERTUS DURER NORICUS FACIEBAT ANNO A VIRIGINIS PARTU 1511.

Enumerarea și prezentarea picturilor de tipul Tronul Compasiunii poate continua, însă aranjamentul se repetă cu mici variațiuni. De aceea voi continua cu prezentarea unor sculpturi având același aranjament, al Tronului Compasiunii

 • Un Tron al Compasiunii sculptat pe portalul principal al bazilicii Saint Denis

Numele bisericii abațiale din localitatea Saint Denis, o suburbie a Parisului situată cam la 5 km, se leagă de abatele Suger, reformatorul mănăstirii și mai ales al arhitecturii bisericii abațiale. Abatele Suger poate fi considerat inițiatorul construcției primei biserici gotice din lume. Portalul întrării principale a bisericii (sec. XII) tratează în timpanul porții tema Judecății de Apoi. Pe una dintre arcadele timpanului, în mijloc, se află o interesantă reprezentare a Tronului Compasiunii.

6.Tronul Compasiunii sculptat pe una dintre arcadele superioare a timpanului intrării principale (sec.XII)

6. Tronul Compasiunii sculptat pe una dintre arcadele superioare a timpanului intrării principale (sec.XII)

Aranjarea pe verticală a Treimii este respectată, dar Isus Cristos este reprezentat de un miel, ”Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii.” Reprezentarea Mielului este însoțită de regulă de Instrumentele Pasiunii. Aici este vizibilă doar crucea. Spiritul Sfânt este situat deasupra Tatălui, care poartă pe cap o ”aură” cu o cruce.

 • Un Tron al Compasiunii în altarul principal al bisericii Sfintei Treimi din Angers

Biserica a fost fondată în a doua jumătate a sec. XI de către stareța mănăstirii Notre-Dame-de-la-Charité, mănăstire pentru tinerele nobile. Deoarece vechea biserică devenise prea mică pentru călugărițe și localnici, ea a fost refăcută. În sec. XII se definitivează forma care va rezista (cu unele modificări) timpului. În forma de azi, altarul principal posedă un Tron al Compasiunii sculptat în piatră policromă. Este o sculptură rară care tratează misterul Treimii, realizată în sec. XIX.

7.Tronul Compasiunii din biserica Sfintei Treimi din Angers

7. Tronul Compasiunii din biserica Sfintei Treimi din Angers

Compoziția este într-o stare bună, respectă structura clasică, pe verticală, inclusiv locul porumbelului care-l reprezintă pe Spiritul Sfânt, conform Filioque. Se vede însă faptul că sculptura a fost realizată într-o altă epocă decât sec. XII în care vechea biserică abațială a fost transformată.

 • Un Tron al Compasiunii atipic, din sec. XV

Compoziția este executată de Hans Multscher din Ulm, unul dintre cei mai importanți sculptori ai goticului târziu, în jurul anului 1430, din alabastru pictat. Sculptura îl prezintă pe Isus mort, susținut de un înger în fața Tatălui care are mâna dreaptă ridicată în semn de binecuvântare (?). Spiritul Sfânt în chip de porumbel se află între capetele Tatălui și a Fiului. Talentul sculptorului se reflectă în tensiunea care rezultă din privirea Tatălui și poziția trupului lui Isus mort. Privind grupul statuar îți vin în minte cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Luca: ”Părinte, în mâinile tale dau duhul meu.”

8.Sfânta Treime, Hans Multscher, Ulm 1430, alabastru policrom

8. Sfânta Treime, Hans Multscher, Ulm 1430, alabastru policrom

Inscripția de pe spatele grupului statuar atestă faptul că el s-a găsit în castelul Sandizell din Ingolstadt din secolul XV până în anul 1928 când a fost vândut. Istoria traseului urmat de grup până la castelul Sandizell este complicată și nu are relevanță pentru valoarea operei ci, eventual pentru păstrarea grupului în bune condiții.

 • Tron al Compasiunii din Austria de sud, sculptor necunoscut

Este o sculptură în lemn, pictat, realizată în jurul anului 1520, care a ajuns în Austria cu ajutorul muzeului Städel din Frakfurt am Main.  Dumnezeu Tatăl, purtând tiara papală, este îndurerat de moartea Fiului său. În multe Tronuri ale Compasiunii mai vechi, pe fața Tatălui nu se poate citi durerea. Tatăl îl ”prezintă” privitorului pe Fiul său ca un preot care prezintă credincioșilor ostia la liturghie. Și așa cum ostia nu este manevrată cu mâinile neînvelite, mâinile cu care Tatăl îl ține pe Fiu de subsiori, sunt acoperite cu țesătura mantiei Sale pe care o susțin și doi îngeri.

9.Tronul Compasiunii, sculptură în lemn, vopsit, anonim, în jurul anului 1520

9. Tronul Compasiunii, sculptură în lemn, vopsit, anonim, în jurul anului 1520

Un înger din stânga sus ține crucea pe care a fost răstignit Isus. Porumbelul care-l simbolizează pe Spiritul Sfânt se află deasupra brațului stâng al lui Isus, între Tatăl și un înger.

Lucrarea după care s-a inspirat sculptorul a fost o gravură în lemn realizată de Albrecht Dürer în 1511. Grafica gravurii a fost simplificată, iar personajele au fost redistribuie în spațiu. Stilul lucrării se apropie de stilul unui grup de sculptori din Austria care a lucrat probabil și în Viena. Așa se explică ”repatrierea” lucrării.

 • Tron al Compasiunii, sculptor necunoscut, sec. XVI

Această sculptură în lemn pictat este conservată în biserica Notre-Dame d’Etampes, fiind o mărturie a artei religioase din sec. XVI în această regiune. Reprezentarea este centrată pe episodul Răstignirii, bazat pe versetul din Evanghelia lui Luca: ”Părinte, în mâinile tale dau duhul meu”.

10. Tronul Compasiunii, sculptură în lemn pictat din sec. XVI, Etampes, Franța

10. Tronul Compasiunii, sculptură în lemn pictat din sec. XVI, Etampes, Franța

Dumnezeu Tatăl are o tiară și este îmbrăcat într-o mantie roșie. Trăsăturile feței sale sunt ale unui patriarh în vârstă, cu o barbă bogată. Este reprezentat șezând și susține crucea lui Isus cu ambele mâini. Sfântul Spirit este reprezentat de un porumbel situal între capetele celor doi.

În încheierea segmentului ”sculpturi reprezentând Sfânta Treime în aranjamentul Tronul Compasiunii”, voi insera două piese despre care nu am găsit prea multe informații, dar care m-au cucerit prin expresivitatea lemnului și transluciditatea fildeșului.

Tronul Compasiunii, sculptură votivă italiană din sec. XV.

Tronul Compasiunii, sculptură votivă italiană din sec. XV.

Se poate bănui că lucrarea a fost executată în lemn pictat, după urmele de culoare care au străbătut veacurile. Dumnezeu Tatăl sprijină crucea cu o mână, iar cu dreapta îl binecuvântează pe Isus.

12. Tronul Compasiunii, fragment dintr-un diptic franc din sec. XVI executat în fildeș

12. Tronul Compasiunii, fragment dintr-un diptic franc din sec. XVI executat în fildeș

Ultimele două imagini sunt preluate de pe un site care se intitulează  Hodie Mecum Eris in Paradiso (http://hodiemecum.hautetfort.com/about.html) care prezintă notițe hagiogrefice destinate celor care vor să urmeze exemplul vieților sfinților din calendar. Cum în fiecare an calendarul prezintă pentru multe zile alți și alți sfinți (exceptând zilele fixe, permanente) site-ul este o comoară de informație. Imaginile sunt cu rol de decor, nu se dă nici o referință asupra subiectului imaginii deoarece aceste imagini frumoase au doar rolul unor însoțitori adecvați unei lecturi plăcute. Vizitați site-ul și nu veți fi dezamăgiți.

II_a2     Sfânta Treime în slavă și Sfânta Treime participând la

                Încoronarea Fecioarei  

 • Sfânta Treime în slavă pictată de Hendrick van Balen

Există în pictură o mare varietate de compoziții prezentând Sfânta Treime în slavă. Aceste picturi figurează o Sfântă Treime plasată în ceruri, înconjurată de îngeri. Atmosfera acestor picturi este mai relaxată. Tatăl și Fiul se află la o oarecare distanță, între ei este porumbelul Spiritului Sfânt. Trebuie remarcat faptul că de regulă apare și globul pământesc la picioarele Treimii, iar Tatăl, sau Fiul, uneori amândoi binecuvântează lumea de la picioarele lor. Nu mai apare tiara pe capul Tatălui, probabil datorită faptului că Treimea se află în ceruri, după cum nici coroana de spini pe capul Fiului. Tatăl are sceptrul puterii, Fiul poartă stigmatele Patimilor prin care noi am fost răscumpărați. Cam asta este atmosfera în tabloul realizat de Hendrick van Balen, un pictor flamand născut la Antwerpen (Anvers) în 1575 și decedat în același oraș în 1632.

13. Sfânta Treime, Hendrick van Baleen, 1620, azi în biserica Sf. Iacob din Anvers.

13. Sfânta Treime, Hendrick van Baleen, 1620, azi în biserica Sf. Iacob din Anvers.

A fost un pictor influent în vremea sa, a călătorit în Italia în 1590 și a fost conducătorul diverselor bresle ale pictorilor din Anvers. Era manierist și specialitatea sa erau scenele mitologice pictate în maniera lui Jan Breughel. A fost profesorul lui Van Dyck. A avut 11 copii, dintre care trei au profesat pictura.

 • Sfânta Treime în slavă frescă de Luca Rossetti da Orta

Fresca se află în biserica San Gaudenzio din Torino. Dumnzeu Tatăl este reprezentat ca un personaj mai bătrân decât Fiul, poartă un sceptru în mâna stângă, pe cap are o aureolă triunghiulară, iar cu dreapta binecuvântează Pământul.

Fresca Sf. Treime din biserica San Gaudenzio din Torino 1738, Italia

Fresca Sf. Treime din biserica San Gaudenzio din Torino 1738, Italia

Isus Cristos are și el un sceptru în mâna stângă, iar cu mâna dreaptă prezintă Pământul Tatălui. Isus are stigmatele Răstignirii, iar în spatele lui se vede crucea. Spiritul Sfânt, în chip de porumb își desfășoară aripile deasupra Tatălui și Fiului. În dreapta sunt câțiva îngeri, iar în stânga jos apare un personaj misterios, o femeie care are privirea ațintită spre Dumnezeu Tatăl. Poate fi eventual Fecioara Maria. Un comentariu credibil al frescei nu am găsit.

 • Încoronarea Fecioarei pictată de Enguerrand Quarton

Pictorul era francez, originar din dieceza de Laon, Picardia, o regiune nordică a Franței. Numele său picard era Charreton sau Charretier, dar a fost latinizat ulterior în Provence, devenind Carton, sau Quarton. Se poate bănui că fiind aproape de zona flamandă, a cunoscut bine arta pictorilor Van Eyck, Campin și Van der Weyden, lucru demonstrat de opera sa. Tabloul a fost pictat pentru un retablu al bisericii Sfintei Treimi din Villeneuve-les-Avignon, care aparținea unei mănăstiri. Destinația inițială a bisericii a fost cea de capelă funerară pentru Papa Inocent VI, al șaselea papă din Avignon. Pictura a fost executată pe un panou din lemn de nuc, având lățimea de 2,20 m, iar înălțimea 1,83 m. Azi este păstrat în muzeul localității. Tabloul prezintă Încoronarea Fecioarei de către Sfânta Treime în mijlocul Curții celeste: îngeri, apostoli, martiri, sfinți, și ”inocenți” (copii decedați, dar botezați).

Incoronarea Fecioarei, Enguerrand Quarton, 1454

Incoronarea Fecioarei, Enguerrand Quarton, 1454

Partea inferioară a tabloului arată lumea terestră: Roma și Ierusalimul, situate de-o parte și de alta a unui Isus crucificat. În partea stângă, într-un registru inferior Romei și Ierusalimului putem vedea Purgatoriul de unde ies sufletele celor aleși, iar în dreapta este Infernul. Compoziția acestui panou de altar (retablu) amintește de aranjamentul unui timpan al unei biserici gotice.

Reprezentarea Treimii este surprinzătoare: Tatăl și Fiul sunt reprezentați cu figuri identice, iar aripile porumbelului ce-l simbolizează pe Spiritul Sfânt ating gura lor. Culorile îmbrăcămintei Fecioarei pun în valoare persoana ei ca Fecioară a milei, care protejează cu poalele hainei pe cei mai slabi.

Imaginea Romei seamănă cu Avignonul înconjurat de fortificații. Cetatea romană este identificabilă prin imaginea care evocă liturghia Sfântului Grigore (papă) în biserica unei mănăstiri din Roma. Pentru a simboliza Ierusalimul, pictorul a desenat o cetate fortificată cu turnuri acoperite de acoperișuri în bulb. În extremitatea dreaptă este pictată și o Înviere.

 • Încoronarea Fecioarei pictată de Michel Sittow și Juan de Flandes

Pictorii au lucrat la curtea reginei Castiliei, Isabela Catolica, între 1496 și 1504. Michael Sittow (1469 – 1525), cunoscut ca Maestrul Michiel, Michel, sau Miguel Sittow provenea din Reval (azi Tallinn, Estonia) și s-a format în tradiția picturii flamande timpurii. Cea mai mare parte a vieții și-a petrecut-o ca pictor portretist la curțile  Isabelei de Castilia, a Habsburgilor din Spania și în Flandra. A fost unul dintre cei mai însemnați pictori flamanzi. Juan de Flandes (1460 – 1510) era originar din Flandra, dar s-a stabilit în Spania, unde în 1496 apare la curtea Isabelei de Castilia. Împreună cu Sittow au executat 47 de panouri, toate cu același format. Nu se știe ce destinație finală trebuiau să aibă aceste panouri. Se presupune că ar fi fost destinate unui retablu cu voleți, închinat vieții lui Cristos  și glorificării Fecioarei. Colecția s-a dispersat la moartea reginei, în 1505.

Încoronarea Fecioarei în prezența Sf. Treimi, 1496 – 1504, pictori flamanzi

Încoronarea Fecioarei în prezența Sf. Treimi, 1496 – 1504, pictori flamanzi

Fecioara stă îngenunchiată pe un ”covor” de plante înconjurat de nori. Este îmbrăcată într-o rochie lungă, cu mâneci și o mantie lungă ținută de trei îngeri. Doi îngeri se pregătesc să o încoroneze. În fața ei, așezați pe un tron supraînălțat de o platformă, se află Dumnezeu Tatăl și Fiul, iar deasupra lor planează Spiritul Sfânt. Tema încoronării Fecioarei este inspirată de anumite texte din Psalmi și de Cântarea Cântărilor. Tema nu se găsește în Noul Testament.  Acest tip de reprezentare apare în a doua jumătate a sec. XII. Există tablouri în care Fecioara este încoronată de Isus Cristos, sau în prezența Lui de către un înger. Prezența Treimii la încoronare devine frecventă abia în sec. XV și se generalizează în secolul următor. Originalitatea picturii rezidă în poziția oblică a personajelor și dinamismul pe care-l conferă acestea. Tot ansamblul este scăldat într-o lumină difuză, subtilă, care dă impresia unei profunzimi deosebite.

 • Încoronarea Fecioarei, o pictură de Vélasquez

Pictura conservată azi la muzeul Prado, a fost destinată altarului din apartamentele reginei Isabella de Bourbon, soția regelui Filip IV de Spania. Aranjarea personajelor este făcută într-un triunghi imaginar cu vârful în jos, ceea ce dă compoziției senzația de echilibru și armonie a liniilor.

Încoronarea Fecioarei, Diego Velasquez, ulei pe pânză, în jurul anului 1635

Încoronarea Fecioarei, Diego Velasquez, ulei pe pânză, în jurul anului 1635

Personajul principal este Fecioara Maria, fața căreia este reprezentată cu ochii plecați, nasul drept și buzele fine. O expresie de modestie, de venerație și emoție se degajă din figura ei. Compoziția, atât prin organizarea ei, cât și prin culori, amintește de o inimă. Mâna dreaptă a Fecioarei îndreptată spre inimă întărește această idee și îndeamnă la pietate. Această formă de inimă și naturalețea personajelor, elementele cele mai originale ale pânzei, după unii comentatori pot fi puse în legătură cu devoțiunea Inimii sfinte a Mariei și a lui Isus dezvoltat în Biserica catolică de Sf. Francisc de Sales începând cu anul 1611. În dreapta celui care privește se află un Dumnezeu Tatăl, reprezentat ca o ființă în vârstă cu o mare demnitate având un glob în mână. La stânga sa se află Isus Cristos, cu plete lungi, ținând în mâna stângă un sceptru. Tatăl și Fiul sunt în poziție de încoronare a Fecioarei cu o ghirlandă de flori. Tronul ei este susținut de îngeri. Între capetele Tatălui și Fiului, la aceeași înălțime, se află Porumbelul din corpul căruia se răspândesc în toate direcțiile raze, dintre care câteva ajung și pe părul Mariei prin coroană.

Deoarece nu mi-am propus prezentarea exhaustivă a tablourilor sau sculpturilor  care au tangență cu reprezentarea Sf. Treimi, mă opresc aici cu exemplele privind Sfânta Treime în slavă și Sfânta Treime participând la Încoronarea Fecioarei. Voi continua cu tema Sf. Treime în reprezentare triandrică încercând să prezint pe scurt câteva exemple oferite de pictură, mozaic și sculptură. Ca un corolar, vor apare și câteva exemple de ”Treimi trifrons”, adică un trup și trei capete. Astfel cred că se va încheia scurta incursiune în aria occidentală a Europei. După un timp de reflecție, mă voi strădui să fac o incursiune cu tematica prezentată în zona occidentală și în aria răsăriteană a lumii creștine. Va fi mai greu din cauza informației reduse pe care o dețin în prezent și din cauza unei sensibilități nedisimulate pentru arta Europei Occidentale.

 

Ioan Soran

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s